Aktualności

19.03.2020r.
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. 
Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych.
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs CIK Komorów

13.03.2020r.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i pojawieniem się kolejnych przypadków choroby zakaźnej COVID-19 i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznym Organizator konkursu rezygnuje z oficjalnego, publicznego ogłoszenia wyników konkursu zaplanowanego na dzień 19.03.2020r.
Sąd konkursowy po wyborze nagród i wyróżnień oraz zatwierdzeniu tych wyborów przez Kierownika Zamawiającego odtajni prace konkursowe, co zostanie odnotowane w protokole oraz poinformuje wszystkich Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia za pomocą poczty elektronicznej w dniu 19.03.2020r. Informacje te zostaną także zamieszone na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora.
Na dzień dzisiejszy trudno jest określić termin wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej. O dacie tych wydarzeń Organizator poinformuje wszystkich Uczestników w terminie późniejszym.

21.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 5) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 5 treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów

13.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 4) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 4 treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów

07.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów

14.01.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienia 2 treści Regualminu Konkurs CIK Komorów

14.01.2020r.
Opublikowano załącznik nr 8h do regulaminu.
Załącznik do Regulaminu 8h Tabela

04.12.2019r.
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.

26.11.2019r.
Organizator informuje , iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (128 wniosków złożonych w terminie) zmianie ulegają terminy konkursu związane z przekazaniem Uczestnikom informacji o kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków, termin składania prac konkursowych oraz termin oficjalnego, publicznego ogłoszenia wyników konkursu jak następuje:
– O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 04.12.2019 r.
– Prace konkursowe składać należy do dnia 02.03.2020r. do godz. 15.00.
– Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 19.03.2020r.
Zmiana Treści Regulaminu Konkursu CIK Komorów Terminy

07.11.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie.

22.10.2019
Ogłoszenie Konkursu CIK Komorów Biuletyn Zamówień Publicznych