Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych Centrum Inicjatyw Kulturalnych i zagospodarowania terenu.
  • Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku Centrum oraz zagospodarowania terenu.
  • Uwzględnienie zabytkowego charakteru Miasta Ogrodu Komorów.
  • Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.