Harmonogram

13.03.2020r.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i pojawieniem się kolejnych przypadków choroby zakaźnej COVID-19 i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznym Organizator konkursu rezygnuje z oficjalnego, publicznego ogłoszenia wyników konkursu zaplanowanego na dzień 19.03.2020r.
Sąd konkursowy po wyborze nagród i wyróżnień oraz zatwierdzeniu tych wyborów przez Kierownika Zamawiającego odtajni prace konkursowe, co zostanie odnotowane w protokole oraz poinformuje wszystkich Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia za pomocą poczty elektronicznej w dniu 19.03.2020r. Informacje te zostaną także zamieszone na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora.
Na dzień dzisiejszy trudno jest określić termin wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej. O dacie tych wydarzeń Organizator poinformuje wszystkich Uczestników w terminie późniejszym.

26.11.2019r.
W związku ze zmianą terminów konkursu i związaną z tym zmianą treści Regulaminu konkursu zmianie ulega harmonogram konkursu jak następuje:

HARMONOGRAM AKTUALNY – 26.11.2019r.

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
  w dniu 22.10.2019r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 04.11.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.11.2019 r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 15.11.2019r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 200-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 04.12.2019 r.
 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 07.01.2020r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 14.01.2020 r.
 5. Prace konkursowe składać należy do dnia 02.03.2020r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 19.03.2020r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl
 8. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.:  konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl

HARMONOGRAM STARY – NIEAKTUALNY

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
  w dniu 22.10.2019r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 04.11.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.11.2019 r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 15.11.2019r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 200-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 27.11.2019 r.
 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 07.01.2020r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 14.01.2020 r.
 5. Prace konkursowe składać należy do dnia 24.02.2020r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.03.2020r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl
 8. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.:  konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl