Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

 1. Nagrody pieniężne:

  I NAGRODA
  – kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto
  II NAGRODA
  – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto
  III NAGRODA
  – kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

  2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów lub Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dwóch Uczestników konkursu, których prace konkursowe otrzymały największą liczbę punktów.