Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 9 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:
arch. Jakub Wacławek – Sędzia Konkursowy OW SARP

Sędzia referent:
arch. Maciej Mąka – Sędzia Konkursowy OW SARP

Asystent Sędziego referenta (bez prawa głosu):
arch. Małgorzata Dembowska – Sędzia Konkursowy OW SARP

Członkowie:

Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice, Sędzia ze strony Zamawiającego
arch. Dorota Bagińska – Sędzia ze strony Zamawiającego, Sędzia Konkursowy OW SARP
Hanna Barlak – Sędzia ze strony Zamawiającego
Katarzyna Gizińska – Sędzia ze strony Zamawiającego
Małgorzata Wejtko – Sędzia ze strony Zamawiającego
Tomasz Łoziński – Sędzia ze strony Zamawiającego

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP

Funkcję Asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
arch. Piotr Woliński – OW SARP